Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord

Samenwerkingsverband van bewonersorganisaties uit Amsterdam Noord
 

 

 

Persbericht: Aanbieding pleidooi 88 huurdersorganisties uit Nederlands aan Tweede Kamer Commissie Binnenlandse Zaken: Huren is een recht, geen gunst!

 Reactie op Plan 23 corporaties

Op 9 oktober 2018 overhandigden huurders namens 88 huurdersorganisaties uit heel Nederland, hun pleidooi tegen “ Passend Wonen “ aan Hanke Bruins Slot, de plaatsvervangend voorzitter van de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken en aan de woordvoerders wonen van CDA, SP, D66 en PvdA .

Deze nu al 88 organisaties protesteren tegen het Manifest ‘Passend Wonen’ dat 23 corporaties op 6 Juni aanboden aan minister Ollongren. Dit plan is volgens de ondertekenaars een verdere flexibilisering van huurcontracten en aantasting van de woonzekerheid, het einde van de huurprijsbescherming en een grove aantasting van de privacy van huurders.

Uw corporatie weet wel wat goed voor u is…                                                                                                             De kern van dit plan is dat de corporatie inzage heeft in de hoogte van het inkomen en de grootte van het huishouden en daarmee gaat bepalen in hoeveel kamers en tegen welke huur de huurder dient te wonen. Met als uiteindelijk doel huurders te dwingen te verhuizen en/of de huren te verhogen.

Het plan raakt alle huurders: AOW’ers, flexwerkers, mensen die scheiden. Geen enkele huurder weet nog hoe lang hij nog in zijn woning kan blijven. Weer wordt de zogenaamde ‘scheefwoner’ als alibi gebruikt om de afbraak van het huurrecht te rechtvaardigen. De lagere midden-inkomens worden zo verder uitgesloten en met flinke huurverhogingen uitgerookt. De problemen worden verplaatst.

Deze huurders zullen fors duurder moeten gaan wonen of zich in de schulden steken voor een dure koopwoning. Het algehele tekort aan woningen wordt door deze stoelendans met woningen niet opgelost.

Huurders met een laag inkomen die volgens hun corporatie te groot wonen kunnen ook gedwongen worden te verhuizen. Nergens wordt aangetoond dat dit een oplossing is voor de woningnood.

Het Plan Passend Wonen is slecht onderbouwd en staat vol aannames en betwistbare cijfers.

Uw corporatie weet wel wat goed voor u is…                                                                                                               

De Nederlandse volkshuisvesting wordt zo van een brede publieke voorziening afgebouwd tot een geflexibiliseerd vangnet voor de allerlaagste inkomens. De huurdersorganisaties van de 23  corporaties zijn niet geraadpleegd of hun bezwaren zijn simpelweg genegeerd. De huurbescherming, zoals we die nu kennen, is het resultaat van een lange sociale strijd maar wordt de laatste jaren steeds verder afgebouwd

Wij weten zelf wel wat goed voor ons is...                                                                                                                     

Wij willen woonzekerheid, brede toegankelijkheid en betaalbare huren. Wij komen nu in actie tegen het Plan Passend Wonen en tegen een corporatie die als een soort uitkeringsinstantie alles van je weet, meer huurverhogingen, meer flexibilisering, meer onzekerheid voor huurders. Dat is waar het Plan Passend Wonen op neer komt.

De huurdersorganisaties zullen alle bestuurlijke, politieke en juridische mogelijkheden benutten om het plan van de 23 corporaties tegen te houden! 

Dit is pas het begin: we zullen als volgende stap medio november ons Pleidooi tegen Passend Wonen aanbieden aan Aedes, de overkoepelende organisatie van de woningcorporaties.                                                                                                                                                                          

De  initiatiefnemers roepen op de petitie “behoud het huurrecht’ mede te ondertekenen: https://petities.nl/petitions/behoud-het-huurrecht-geen-huurverhogingen-of-gedwongen-verhuizingen?locale=nl

Lees en onderteken het volledige Manifest tegen Passend Wonen op: bondprecairewoonvormen.nl        

of op                                                                                        

www.ibw-n.nl                                                                                                                                                                  

Mail uw ondersteuning naar han_wanders@hotmail.com , secretariaat@ibw-n.nl   Tel. 020-6316682 (Han Wanders)

of

contact@bondprecairewoonvormen.nl  06 4768  65 43 (Abel Heijkamp)

 

 • Het pleidooi word inmiddels gesteund door deze organisaties

 • Bewonersorganisatie Vreewijk, Huurdersvereniging Vreewijk, Rotterdam

 • Huurdersvereniging Patriomonium Vinkhuizen, Groningen

 • Huurdersvereniging Feijenoord, Rotterdam                                                    

 • de Bijstandsbond 

 • Anita Engbers, voorzitter Werkgroep Huurders van de PvdA 

 • Woonspraak, huurdersvereniging van SSW in De Bilt (5000 woningen) 

 • Henk van Dijk/ Long Stay, No Way, Amsterdam 

 • FNV Lokaal, Amsterdam 

 • BC Noorderlandercomplex, Amsterdam

 • Huurdersvereniging Oost, Amsterdam 

 • Huurdersvereniging Westerpark, Amsterdam 

 • Huurdersvereniging Oud West, Amsterdam 

 • Huurdersbelang Zuid, Amsterdam 

 • Huurdersvereniging de Pijp, Amsterdam 

 • Huurdersplatform Noord (HPN), Amsterdam 

 • Huurdersvereniging Bos en Lommer/ De Baarsjes, Amsterdam 

 • Initiatief Betaalbaar Wonen Noord , Amsterdam 

 • Niet te koop, Amsterdam 

 • Huurdersvereniging van Der Pekbuurt, Amsterdam-Noord 

 • Huurdersvereniging Floradorp, Amsterdam-Noord 

 • Bewonersvereniging Het Breed, Amsterdam-Noord 

 • Huurdersvereniging Banne II Stadgenoot, Amsterdam-Noord 

 • Bewonerscommissie Noorlandercomplex Amsterdam-Noord 

 • Bewonerscommissie Kadoelerbreek, Amsterdam-Noord 

 • Huurdersvereniging Waterlandplein, Amsterdam-Noord

 • Bewonerscommissie Vincent van Gogh Oost (voorheen 

 • Bewonerscommissie Complex 85), Amsterdam                                    

 • Bewonerscommissie Mesdagstraat, Amsterdam                                    

 • Henk Oostland, bestuursvoorzitter Huurdersplatform MEVM, Drenthe 

 • Bewonerscommissie Markengouw e.o. Rochdale (Amsterdam Noord)

 • Bewonerscommissie Complex 5, Fazantenweg, Kievitstraat, Eendenstraat en Kwartelstraat (Amsterdam Noord)

 • Bewonerscommissie De Tuin (Amsterdam Centrum)

 • Bewonerscommissie Roerstraat Amsterdam

 • Doorbraak

 • Bond Precaire Woonvormen

 • Huurdersvereniging de Vechtstroom, Weesp

 • HBV de Klink, Nijmegen

 • Huurdersvereniging Aalsmeer Kudelstaart (HAK)

 • Huurdersvereniging Uithoorn & De Kwakel

 • Huurdersraad Albanianae, Alphen aan de Rijn

 • Samenwerkende Huudersorganisaties Ymere 

 • Huudersvereniging Almere (Ymere )

 • Vereniging Huurders Haarlemmermeer

 • De Waakvlam, Haarlem

 • Huurders Ymere, Amsterdam 

 • Huurders Ymere, Weesp Muiden Muiderberg 

 • Vereniging PEL, Leeuwarden

 • Bewonersvereniging Olympia Amsterdam

 • Huurders Belangenvereniging West Betuwe (HBWB)  

 • Joska Ottjes, Algemeen bestuurslid Vereniging de Kasko, Utrecht

 • Werkgroep Gelijke Behandeling Volkshuisvesting

 • Huurdersbelangen Zeewolde 

 • Democratische Academie Groningen

 • Bewonerscommissie Zomerdijkstraat Amsterdam

 • Bewonersvereniging "Het Nieuwe Woonhuis" Utrecht

 • Huurdersvereniging Hoogkerk/Noorddijk

 • Bewonerscommissie Delftwijkzuid

 • Huurdersbelangenvereniging de Alliantie, regio Amersfoort

 • Huurders Netwerk Mitros, Utrecht

 • HBO de Peel, Deurne (5000 sociale huurwoningen)

 • Ingrid Tijssen, voorzitter Huurders Belangen Vereniging Bollenstreek

 • Huurdersbelangenvereniging Culemborg

 • Huurdersbelangenorganisatie Gemeente Geldermalsen

 • Bewonersraad Tiel-Buren

 • Huurdersraad Giesenlanden

 • Huurders Belangenorganisatie Lingesteden

 • Bewonersplatform Oud-West Amsterdam

 • Woonvereniging Wladiwostok Amsterdam

 • Bewonerscommissie Westerkaap2 Amsterdam

 • Bewonersraad Laarbeek

 • Huurders en bewoners Belang Zederik

 • Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen te Zevenaar

 • Bewoners Overleg “Op de Cour”

 • BC het IJsschip

 • HV 'Bazuinlaan 3 t/m 145', Rijswijk

 • HTIB, Turkse Arbeidersvereniging in Nederland

 • EMCEMO, Marrokaanse organisatie in Nederland

 • Arcade, Huurderskoepel van de Key, Amsterdam

 • Martin van 't Klooster, secretaris van STOK, huurdersorganisatie van Bo-EX, Utrecht

 • Xabier Jensen, voozitter van STOK, huurdersorganisatie van Bo-EX, Utrecht

 • Huurdersvereniging Bodegraven

 • Huurdersstichting Lek&Waard Wonen, Nieuw Lekkerland

 • Huurdersvereniging Centrum, Amsterdam

 • Stichting Huurdersraad Hardinxvelt-Giessendam

 • We Want Woonruimte 

 • Bewonerscommissie BellamyNoorlander, Amsterdam

 • Huurdersbelangenvereniging de Alliantie

 • Huurdersplatform Parteon, Zaanstad

 • Bewonerscommissie Potamos, Amsterdam

 • Steun Personen

 •  

 •     A.H. Schaefer

 •     Roel Griffioen, 

 •     P. de Roode

 •     A. Lanson

 •     Yvonne van Oorsouw

 •     L.M. Lembeck

 •     Dirkje Visser

 •     Henk Schot

 •     Fieke Vreeburg

 •     Erwin van Bentum

 •     Linde Langendijk

 •     Mevrouw F.A.Wijnne

 •     Reinhard S. Cohen 

 •     T.van Eeden

 •     Johan Lijftogt

 •     Peter Reinewald

 •     Jan Mast

 •     A. Zwart

 •    Corné Cremers

 •    Jan van Delft

 •    Miriam van Aller 

 •    K. van der Molen

 •    Sabine Munzebrock

 •    Johanna Baaij

 •    I. Arvai

 •    D. Dias

 •    W.j de Keizer

 •    Esther Ros

 •    Annechien Verheij

 •    Aletta Binsbergen

 •    Frits Lodder

 •    M.Fiedeld Dop

 •    V.Verbeek

 •    Fam.Valk

 •    Henny Neijssel

 •    Willem Fontijn

 •    Truus van Vugt

 •    Ad Lemmers

 •    Harry Koop

 •    Rob Ferencik

 •    Onno van Buuren

 

 

Persbericht: wonen is een recht, geen gunst ! en lijst ondersteunende (huurders) organisaties

Persbericht: WONEN IS EEN RECHT,  GEEN GUNST

Op Woensdag 26 September werd in Den Haag de zogenaamde ‘scheefwoner’ weer eens  gebruikt om de aandacht af te leiden van falend en asociaal beleid. Voor de woordvoerders van VVD, CDA D66 en Christen Unie is de  ‘scheefwoner’ een welkome zondebok, maar die kleine groep huurders met een inkomen boven de sociale huurgrens zijn niet de oorzaak van de woningnood, dat is het regeringsbeleid van de afgelopen jaren.

In het Pleidooi WONEN IS EEN RECHT, GEEN GUNST pleiten inmiddels 65 huurdersorganisaties uit heel Nederland juist voor een huisvestingsbeleid waarbij de sociale huursector een betaalbare en breed toegankelijke publieke voorziening blijft en niet verder uitgehold wordt. De huurders zijn fel tegen de plannen van de corporaties om huurders te controleren op inkomen en gezinssamenstelling en huurders zonodig met huurverhogingen te dwingen te verhuizen.

De grootschalige verkoop van sociale huurwoningen aan kopers en investeerders en het steeds zwaarder belasten van huurders en corporaties moeten stoppen. De woningnood wordt niet opgelost door specifieke groepen huurders te demoniseren, huurcontracten te flexibiliseren, en huurders te dwingen kleiner te gaan wonen: meer bouwen is daarvoor de enige rechtvaardige oplossing.

In Oktober wordt WONEN IS EEN RECHT, GEEN GUNST aangeboden aan de tweede kamer. Lees meer op: http://bondprecairewoonvormen.nl/2018/08/wonen-is-een-recht-geen-gunst/

en steun het Pleidooi: WONEN IS EEN RECHT, GEEN GUNST

Email dan uw naam en/of de naam van uw organisatie naar han_wanders@hotmail.com secretariaat@ibw-n.nl  of  of contact@bondprecairewoonvormen.nl

Voor meer info kunt u contact opnemen met Tel. 020-6316682 (Han Wanders) of 06 4768  65 43 (Abel Heijkamp)

 

Het pleidooi word inmiddels gesteund door deze organisaties

Bewonersorganisatie Vreewijk, Huurdersvereniging Vreewijk, Rotterdam

Huurdersvereniging Patriomonium Vinkhuizen, Groningen

Huurdersvereniging Feijenoord, Rotterdam                                                    

de Bijstandsbond 

Anita Engbers, voorzitter Werkgroep Huurders van de PvdA 

Woonspraak, huurdersvereniging van SSW in De Bilt (5000 woningen) 

Henk van Dijk/ Long Stay, No Way, Amsterdam 

FNV Lokaal, Amsterdam 

BC Noorderlandercomplex, Amsterdam

Huurdersvereniging Oost, Amsterdam 

Huurdersvereniging Westerpark, Amsterdam 

Huurdersvereniging Oud West, Amsterdam 

Huurdersbelang Zuid, Amsterdam 

Huurdersvereniging de Pijp, Amsterdam 

Huurdersplatform Noord (HPN), Amsterdam 

Huurdersvereniging Bos en Lommer/ De Baarsjes, Amsterdam 

Initiatief Betaalbaar Wonen Noord , Amsterdam 

Niet te koop, Amsterdam 

Huurdersvereniging van Der Pekbuurt, Amsterdam-Noord 

Huurdersvereniging Floradorp, Amsterdam-Noord 

Bewonersvereniging Het Breed, Amsterdam-Noord 

Huurdersvereniging Banne II Stadgenoot, Amsterdam-Noord 

Bewonerscommissie Noorlandercomplex Amsterdam-Noord 

Bewonerscommissie Kadoelerbreek, Amsterdam-Noord 

Huurdersvereniging Waterlandplein, Amsterdam-Noord

Bewonerscommissie Vincent van Gogh Oost (voorheen 

Bewonerscommissie Complex 85), Amsterdam                                    

Bewonerscommissie Mesdagstraat, Amsterdam                                    

Henk Oostland, bestuursvoorzitter Huurdersplatform MEVM, Drenthe 

Bewonerscommissie Markengouw e.o. Rochdale (Amsterdam Noord)

Bewonerscommissie Complex 5, Fazantenweg, Kievitstraat, Eendenstraat en Kwartelstraat (Amsterdam Noord)

Bewonerscommissie De Tuin (Amsterdam Centrum)

Bewonerscommissie Roerstraat Amsterdam

Doorbraak

Bond Precaire Woonvormen

Huurdersvereniging de Vechtstroom, Weesp

HBV de Klink, Nijmegen

Huurdersvereniging Aalsmeer Kudelstaart (HAK)

Huurdersvereniging Uithoorn & De Kwakel

Huurdersraad Albanianae, Alphen aan de Rijn

Samenwerkende Huudersorganisaties Ymere 

Huudersvereniging Almere (Ymere )

Vereniging Huurders Haarlemmermeer

De Waakvlam, Haarlem

Huurders Ymere, Amsterdam 

Huurders Ymere, Weesp Muiden Muiderberg 

Vereniging PEL, Leeuwarden

Bewonersvereniging Olympia Amsterdam

Huurders Belangenvereniging West Betuwe (HBWB)  

Joska Ottjes, Algemeen bestuurslid Vereniging de Kasko, Utrecht

Werkgroep Gelijke Behandeling Volkshuisvesting

Huurdersbelangen Zeewolde 

Democratische Academie Groningen

Bewonerscommissie Zomerdijkstraat Amsterdam

Bewonersvereniging "Het Nieuwe Woonhuis" Utrecht

Huurdersvereniging Hoogkerk/Noorddijk

Bewonerscommissie Delftwijkzuid

Huurdersbelangenvereniging de Alliantie, regio Amersfoort

Huurders Netwerk Mitros, Utrecht

HBO de Peel, Deurne (5000 sociale huurwoningen)

Huurdersbelangenvereniging Culemborg

Huurdersbelangenorganisatie Gemeente Geldermalsen

Bewonersraad Tiel-Buren

Huurdersraad Giesenlanden

Huurders Belangenorganisatie Lingesteden


Steun Personen:
    A.H. Schaefer
    P. de Roode
    A. Lanson
    Yvonne van Oorsouw
    L.M. Lembeck
    Dirkje Visser
    Yvonne van Orsouw
    Henk Schot
    Fieke Vreeburg
    Erwin van Bentum
    Linde Langendijk

 

WONEN IS EEN RECHT, GEEN GUNST

Wij, huurders, protesteren tegen het Manifest Passend Wonen dat 23 corporaties op 6 Juni aanboden aan minister Ollongren. Het Plan Passend Wonen is: een verdere flexibilisering van huurcontracten en aantasting van de woonzekerheid, het einde van de huurprijsbescherming en een grove aantasting van de privacy van huurders.

 

Uw corporatie weet wel wat goed voor u is...

 

De kern van het Plan Passend Wonen is dat de corporatie inzage heeft in de hoogte van uw inkomen en de grootte van uw huishouden en gaat bepalen in hoeveel kamers en tegen welke huur u dient te wonen. Met als uiteindelijk doel huurders te dwingen te verhuizen en/of de huren te verhogen. Dit voorstel raakt alle huurders: AOW'ers, flexwerkers, mensen die scheiden: geen enkele huurder weet nog hoe lang hij nog in zijn woning kan blijven. Weer wordt de zogenaamde 'scheefwoner' als alibi gebruikt om de afbraak van het huurrecht te rechtvaardigen. De lagere midden-inkomens worden zo verder uitgesloten en met flinke huurverhogingen uitgerookt. De problemen worden verplaatst: zij zullen veel duurder moeten gaan wonen of zich in de schulden moeten steken voor een veel te dure koopwoning. Het algehele tekort aan woningen wordt door deze stoelendans met woningen niet opgelost. Huurders met een laag inkomen die volgens hun corporatie te groot wonen kunnen ook gedwongen worden te verhuizen. Nergens wordt aangetoond dat dit een oplossing is voor de woningnood. Het Plan Passend Wonen is slecht onderbouwd en staat vol aannames en betwistbare cijfers.

 

Uw corporatie weet wel wat goed voor u is...

 

De Nederlandse volkshuisvesting wordt zo van een brede publieke voorziening afgebouwd tot een geflexibiliseerd vangnet voor de allerlaagste inkomens. De huurdersorganisaties van de 23 corporaties zijn er niet over geraadpleegd, of hun bezwaren zijn simpelweg genegeerd. De huurbescherming zoals we die nu kennen is het resultaat van een lange sociale strijd maar wordt de laatste jaren steeds verder afgebouwd. De corporatiebestuurders, wier inkomens tot zes maal hoger zijn dan de sociale huurgrens, denken wel te weten wat goed voor ons is. De woningbouwverenigingen waren ooit van en voor huurders, maar zijn verworden tot verhuurbedrijven. Wij beslissen mee over het maatschappelijk kapitaal dat in de corporaties vast ligt! Het gaat om onze woningen en onze woonzekerheid. Huurders en woningzoekenden, pak terug wat van ons is!

 

Wij weten zelf wel wat goed voor ons is...

 

Wij willen woonzekerheid, brede toegankelijkheid en betaalbare huren. Wij komen nu in actie tegen het Plan Passend Wonen. Een corporatie die als een soort uitkeringsinstantie alles van je weet, meer huurverhogingen, meer flexibilisering, meer onzekerheid voor huurders. Dat is waar het Plan Passend Wonen op neer komt. Huurders, laat je stem horen. Samen met de huurdersorganisaties zullen we alle bestuurlijke, politieke en juridische mogelijkheden benutten om het plan van de 23 corporaties tegen te houden!

 

Kom in actie. Lees en onderteken het volledige pleidooi Wonen is een recht geen gunst op:

 

http://bondprecairewoonvormen.nl/

http://faircity.amsterdam/

 

Voor ondersteuning email naar han wanders@hotmail.com , secretariaat@ibw-n.nl

of http://www.ibw-n.nl/

contact@bondprecairewoonvormen.nl

Tel. 020-6316682 (Han Wanders) of 06 4768 65 43 (Abel Heijkamp)

 

Passend wonen is het einde van de huurprijsbescherming en een verdere uitholling van de privacy van huurders

Download de tekst van de brief hier

 

Benieuwd wat de 23 Corporaties willen ?

klik hier.

 

_________________________________________

 

 

 
Startpagina en nieuws

Wie zijn wij ?

Huren

Handige websites

Persberichten IBW