Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord

Samenwerkingsverband van bewonersorganisaties uit Amsterdam Noord
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het IBW-N is,
na meer dan 25 jaar,
haar werkzaamheden aan het afbouwen met als doel
in de loop van 2020
definitief te stoppen als IBW-N
.

Het IBW-N was een succesvol samenwerkingsverband van bewoners en
bewonersorganisaties uit Amsterdam Noord.


 I
ndividuele leden zullen zich, waar zij dit wensen, in blijven
zetten op het gebied van woonlasten en inkomensvoorzieningen.

Deze IBW-N website zal daarom in de loop van 2020 worden opgeheven.