Inititief voor Betaalbaar Wonen - Amsterdam Noord

Samenwerkingsverband van bewonersorganisaties uit Amsterdam Noord
 

Startpagina

Wie zijn wij ?

Huren

Waterschap

Nieuws

Archief

Handige websites

Persberichten IBW

IBW-N  en de Pers

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q / R S T U V W X IJ / Y Z  

A

Amsterdams Steunpunt Wonen
Het ASW werkt aan een stevig fundament waarop bewoners en woningzoekenden verder kunnen bouwen aan goed en betaalbaar wonen, een aantal van de onderwerpen waarvoor u terecht kunt bij het ASW: Bereken de huur, Servicekosten, belastingen en huursubsidie, achtergrondinformatie, formulieren,netwerken, voorlichting, cursussen e.d.
Amsterdams Steunpunt Wonen, Nieuwezijds Voorburgwal 32, 1012 RZ AMSTERDAM, info@steunpuntwonen.nl, tel: 020-5230130, fax: 020-6382976

Amsterdamse Huurteams, zie: Huurteams Amsterdam

Terug naar boven

B

Bewonersnet
Internetadressen van bewonersorganisaties in Amsterdam, Informatie over acties

C

D

DWR - Dienst Waterbeheer en Riolering
Het DWR (Dienst Waterbeheer en Riolering) werkt in Amsterdam, het Gooi en in het stroomgebied van de Amstel en de Vecht. DWR is een specialist in de zorg voor oppervlaktewater in sloten, grachten en plassen en voor de zorg van dijken en sluizen. Ook voor de afvoer (door het riool) en het zuiveren van afvalwater. DWR voert deze taken uit voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

E

F

G

Gemeentebelastingen Amsterdam
Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam
Bezoekadres: Bijlmerplein 395 (in de Amsterdamse Poort), Amsterdam Zuidoost
Openingstijden: De informatiebalie en de kas: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
Particulieren: 020 - 6524804/6524805

Terug naar boven

H

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is één van de grootste waterschappen van Nederland en heeft zijn zetel in Hilversum. In juli 2005 verhuist AGV naar Amsterdam. De taken van AGV worden uitgevoerd door DWR.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is het waterschap voor Noord-Holland boven het IJ en het Noordzeekanaal, inclusief Texel.

Terug naar boven

Huurcommissie Amsterdam - Zaanstad
De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen.

Terug naar boven

Huurdersvereniging Amsterdam
Vereniging van Amsterdamse huurdersorganisaties met informatie over bijvoorbeeld
Amsterdams Huurbeleid, De huurderskrant, Meldpunt splitsen, Wijksteunpunt Stedelijke Samenwerking, de beleidsovereenkomst en nog veel meer.
De Huurdersvereniging Amsterdam is van maandag t/m donderdag te bereiken op telefoonnummer
020-6206882

Terug naar boven

Huurdersvereniging Floradorp, Amsterdam Noord
Binnenhofstraat 18, 1032 XH, Amsterdam, Telefoon: 020-6361940                           

Terug naar boven

Huurdersvereniging Oost/Watergraafsmeer
Vereniging Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer. Huurinfo, Nieuws en Achtergronden

Terug naar boven

Huurteams Amsterdam
Het huurteam helpt u het puntenaantal van uw woning en de maximale huur te berekenen. Verder informeert zij over procedures om de huur te corrigeren en begeleidt u daarbij. Het huurteam werkt geheel gratis en gaat vertrouwelijk om met uw gegevens.
Backoffice Huurteams, NZ Voorburgwal 32 , 1012 RZ AMSTERDAM, backoffice@huurteams.nl, tel: 020-4283865, fax: 020-6382976
 

Terug naar boven

I

IBW-N (Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord)
Samenwerkingsverband van huurders in Amsterdam Noord, p/a H. Wanders, Voorsteven 8, 1034 SK Amsterdam, tel. 020 6316682 (na 17:00 uur), e-mail: secretariaat@ibw-n.nl, website: http://www.ibw-n.nl

 

J

K

L

M

MUG
De activiteiten van MUG richten zich op wat beleidsmakers de onderkant van de samenleving, sociale minima of kansarmen noemen. Dat wil zeggen dat MUG zich richt tot iedereen die van (te) weinig geld moet rondkomen, dus niet alleen mensen die leven van een uitkering.
MUG, Postbus 6259, 1005 EG Amsterdam, tel.: 020 6077600, fax: 020 6077601, e-mail: redactie

Terug naar boven

N

O

Opbouwwerk Noord

Terug naar boven

P

Platform Huurdersorganisaties Amsterdam Noord (PHOAN)
p/a Huurdersvereniging Amsterdam
Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ Amsterdam
020-6206882, contactpersoon: Shirley van Acker
 

Q/R

S

Stadsdeel Amsterdam Noord
Producten en diensten van het stadsdeel Amsterdam Noord, maar ook nieuws en andere informatie

Stop Afbraak Sociale Huisvesting, SASH
SASH-A (Stop Afbraak Sociale Huisvesting-Amsterdam),
Postadres : Wijkcentrum Staatsliedenbuurt, v. Hallstraat 81,
1051 HA Amsterdam

Terug naar boven

T

Tong Tong
Huurderskrant voor de Indische Buurt

U

V

W

Waterschapswet

Wonen digit@@l
In Wonen Digit@@l werken Amsterdamse wijk- en huurdersorganisaties en het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) samen aan een site, waar zoveel mogelijk informatie op het gebied van wonen en leefbaarheid verzameld is. 

Terug naar boven

Woonbond
Producten en diensten van de Nederlandse Woonbond. De Nederlandse Woonbond is een landelijke vereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Terug naar boven

X

 

Terug naar boven

 

IJ/Y

 

Terug naar boven

 

Z

 

Terug naar boven


Voor vragen of opmerkingen over deze website, neem contact op met de webmaster