????????????

Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord

Samenwerkingsverband van bewonersorganisaties uit Amsterdam Noord
 

2017  
25-2-2017 Huurbeleid desastreus voor huurders !
   
2015
11-11-2015

Schrikbarende daling beschikbare sociale huurwoningen in Amsterdam !
Aantal
  al door Gemeente Amsterdam vastgestelde ondergrens gezakt !

19-02-2015 Demonstratie 14 maart 2014 - Dag van de Huurders !
   
2014 Petitie aangeboden aan 2e Kamer leden : Haal watten uit uw oren
10-02-2014 Namens Nederlandse huurdersorganisaties aanbeiden petitie
15-01-2014 Waterschap en Provincie weigeren overleg
   
   
2013  
13-02-2013 Noord krijgt geld terug.
   
2012  
2-2-2012 Noord betaalt hoofprijs woonlasten
12-2-2012 Noord in actie: bewonersavond
16-2-2012 Bewonersorganisaties Amsterdam Noord in actie !
04-03-2012 Massale steun handtekeningenactie

26-04-2012

Nwe coalitie: Verdere afbraak sociale huursector dreigt. Verzet hoognodig !

03-05-2012 KUNDUZ akkoord zet verdere afbraak sociale woonvoorraad op scherp !
01-06-2012 Uitnodiging overhandiging petitie en handtekeningen 8 juni
05-06-2012 Eerste en Tweede Kamerleden en andere politieke vertegenwoordigers nemen petitie en duizenden  handtekeningen in ontvangst
2011  
16-5-2011

25 Bewonersorganisaties uit Amsterdam Noord roepen kamerleden op niet akkoord te gaan met voorgenomen huurstijgingen

03-01-2011 Opnieuw forse stijging lokale lasten Amsterdammers
 

 

2010  
21-02-2010

Bewoners speelbal van politiek en woningcorporaties.
Onzekerheid bewoners Nieuwendam Noord duurt voort!

29-01-2010 IBW-N daagt politieke partijen uit voor gemeenteraadsverkiezingen
03-01-2010 Forse lastenstijging 2010 voor Amsterdammers
 

 

2009  
19-04-2009 Uitspraak Hoge Raad: IBW-N verliest zaak voor bewoners Boven de waterlandse Zeedijk tegen Waterschap  MAAR WINT zaak voor bewoners onder de Waterlandse Zeedijk ! Jarenlang onterechte heffing wegenbeheer erkent !
19-04-2009 IBW-N eist: Bescherm Sociale Woningvoorraad in Amsterdam Noord !
03-01-2009

Gemiddeld flinke lastenverzwaring voor huishoudens in  Amsterdam
Maar lokale lasten bewoners Amsterdam Noord dalen !

2008  
14-11-2008 Einde rechtsongelijkheid in Amsterdam Noord !
gezamenlijk persbericht waterschap, stadsdeel noord en Gemeente Amsterdam.
13-11-2008 Einde rechtsongelijkheid Amsterdam Noord !        Persbericht Waterschap
13-10-2008

IBW-N pleit voor uitstel behandeling Woonvisie Amsterdam

Kredietcrisis zit ook woonvisie in de weg

11-10-2008

IBW-N waarschuwt: goedkope huurwoning steeds schaarser!

De grote verdwijntruck door nieuw beleid

17-01-2008 Sociale Woningvoorraad in gevaar !
05-01-2008 Lokale lasten 2008:  Noord nog steeds hoger dan gemiddelde Amsterdam. Eind aan wegenbeheer in 2009
   
2007  
07-01-2007

Lokale lasten 2007. Noord nog steeds hoger dan gemiddelde Amsterdam,

maar eind wegenbeheerlasten in zicht in 2008

   
25-11-2007

Eind aan onrechtvaardige situatie in noord per 1-1-2008.

IBW-N maant Provincie tot spoed

   
2006  
15-01-2006

Hoogste lokale lasten voor huurders En eigenaren Amsterdam Noord

IBW-N maakt afspraken voor bezwaren waterschapsheffing 2006

Mogelijk eind heffing wegenbeheer in zicht (??)

05-02-2006

Dringend beroep op fracties Gemeenteraad Amsterdam om

wegenbeheerproblematiek in Noord op te lossen

27-02-2006

Plannen Dekker Desastreus voor Huurder.
IBW-N start handtekeningenactie.

02-03-2006

Hoezo huurplannen van Dekker aangepast ?
Gevolgen huurplannen blijven even desastreus als voorheen!

26-03-2006

Hoezo huurplannen van Dekker aangepast ?
Gevolgen huurplannen blijven even desastreus als voorheen!

15-05-2006

Indringend beroep op Tweede kamerleden

Overhandiging meer dan 12000 handtekeningen woonlastenpetitie

   
12-11-2006

Mogelijk Burgerinitiatief om punt op agenda gemeenteraad te krijgen

10-12-2006

Amsterdam Noord zwaar verontwaardigd over pre-advies College van B&W van Amsterdam

2005  
14-01-2005

Bouw een muur van verzet tegen de woonlastenstijgingen

03-02-2005

      Acties tegen hoge woonlasten en   
      waterschapsheffingen op volle toeren

12-02-2005

Tweede kamer lid bij kraam IBW-N in de Banne

20-02-2005

Bewoners maken Tweede Kamerleden duidelijk dat woonlasten

niet meer op te brengen zijn

12-03-2005

Tweede Kamer op 19 februari bij kraam IBW-N in de Banne

03-04-3005

Aanbieding bezwaarschriften 7-4-2005 (U bent van harte welkom) en

start woonlastentournee

08-04-2005

Bezwaarschriften Waterschapsheffing 2005, Amsterdam Noord,

overhandigd aan Waterschap.
Totaal aantal bezwaarschriften 2005 stijgt naar ruim 7000

03-07-2005

Bestuurders Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

verhogen eigen salaris

met 60% EN  een forse bonus !!!

12-10-2005

Overhandiging woonlastenpeitite aan Stadsdeel Noord,

10.000 handtekeningen in aanvulling

op 22000 bezwaarschriften bij de rechter

02-11-2005

Aanbieding woonlastenpetitie aan Gemeente Amsterdam

22-11-2005

Protest IBW-N tegen opnieuw verhogen waterschapsbelasting in 2006 !
Aanbieding woonlastenpetitie aan

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

  Eerdere persberichten (nog) niet on-line beschikbaar
15-12-2002 Door fusie hogere rekening waterschap !
IBW-N opnieuw in startblokken voor acties
16-02-2003 Breed protest tegen waterschapsbelastingen !
21-03-2003 Acties tegen hoge waterschapslasten op volle toeren. Al duizenden bezwaarschriften ingeleverd !
   
   
   

Wij werken nog steeds aan deze website. daarom is nog niet alle informatie toegankelijk. Maar als u deze site regelmatig bezoekt, zult u merken dat het informatie aanbod over heden, verleden en toekomst langzaam maar zeker groeit.


Voor vragen of opmerkingen over deze website, neem contact op met de webmaster

 

 

 

 

 

  

Deze website is het beste te bekijken met Explorer

Startpagina

Wie zijn wij ?

Huren

Waterschap

Nieuws

Archief

Handige websites

Persberichten IBW

IBW-N  en de Pers